Vortragende

Vortragende


Vortragende in der Refugee Law Clinic

 

 

 

 

 

 

 

RA MMag. Dr. Florian Steinhart

Vortragender in der Startup Clinic


 

 

 

 

 

 

 

Dr. Petra Leupold, LL.M. (UCLA)

Vortragende in der Consumer Law Clinic

pleupold@vki.at